ЛИСТ. 5000

Запознајте ги најуспешните Македонски Компании за  2018

Почитувани Читатели,

LIST.mk е автоматизирана веб алатка преку кој се агрегираат јавно објавени информации за Македонските компании и истите се реобјавуваат во форма на систематизирани вести или табели. Едно од основните начела е дека ние во LIST.mk ги почитуваме авторските права и заштитата на личните податоци, затоа се грижиме за видот на информациите кој ги објавуваме да не се косат со нашите начела. Сите инфомации кои се реобјавени на LIST.mk се веќе претходно објавени во други медиуми или гласила и за истите не сносиме никаква одговорност. Ние само ги систематизираме во форма која ќе биде лесно достапна и разбирлива за Нашите читатели. Нашата втора заложба ќе биде со време да се поставиме како релевантен фактор за квалитетни извори на информации и со тоа да го заработиме нашиот кредибилитет и реноме кон  нашите партнери. 

 

#ФИРМА НАЗИВЛОГО

.1.

ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ

.2.

ОКТА

.3.

ЕВН МАКЕДОНИЈА

.4.

МАКПЕТРОЛ

.5.

ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,